CENA a pokrytí

Okruh působnosti servisu:

Cena:

Servisní zásah je objednaná služba zákazníka na diagnostiku, posouzení a opravu spotřebiče. Hradí se vždy, i když nedojde z nějakého důvodu k opravě spotřebiče!

paušál 1.000,-
základní sazba za servisní zásah (výjezd včetně práce)
pokrytí - blízké okolí Hulína

paušál 300,- / 600,-
příplatek k základní sazbě
pokrytí - větší vzdálenost (cena dle času stráveného přepravou)

paušál 300,-
nepovinná položka k základní sazbě
servis vestavných spotřebičů - vymontování/zpětná instalace

paušál 500,-
bezdůvodné storno termínu servisního zásahu
(prostoj servisu bez možnosti realizace jiné zakázky)

paušál 3.500,-
detailní vyčištění sušičky prádla 
(čištění dílů, vymytí agregátu TČ, přezkoušení, testování)

2.500,-  3.500,-
výměna ložisek u vrchem plněné pračky
servis u zákazníka v bytě (výjezd včetně práce a ND)

3500,- až 4000,-
výměna ložisek u předem plněné pračky
(u kombinovaných praček ze sušičkou se cena může lišit)

Konečná cena bude stanovena servisním technikem dle provedeného úkonu, použitých ND, náročnosti, vynaložených nákladů a ztrátového času!