CENA a pokrytí

Okruh působnosti servisu:

Cena:

Servisní zásah je objednaná služba zákazníka na diagnostiku, posouzení a opravu spotřebiče. Hradí se vždy, i když nedojde z nějakého důvodu k opravě spotřebiče!

1000,-Kč základní sazba za servisní zásah 
(výjezd včetně práce) blízké okolí Hulína

+300,-Kč  +600,-Kč k základní sazbě
(výjezd včetně práce) dle času stráveného přepravou

500,-Kč Bezdůvodné storno termínu servisního zásahu
(prostoj servisu bez možnosti realizace jiné zakázky)

3500,-Kč
detailní vyčištění sušičky prádla 
(čištění dílů, vymytí agregátu TČ, přezkoušení, testování)

2500,-Kč  3500,-Kč
výměna ložisek u vrchem plněné pračky u zákazníka
(výjezd včetně práce a ND)

3500,-Kč4000,-Kč
výměna ložisek u předem plněné pračky
(u kombinovaných praček ze sušičkou se cena může lišit)

* Konečná cena bude stanovena servisním technikem dle provedeného úkonu, použitých ND, náročnosti, vynaložených nákladů a ztrátového času.